Fortsätt till innehållet

Det mysiga museikvarteret rymmer byggnader från fyra århundraden och är del av K.H. Renlunds museum. Pedagogiet är Finlands äldsta bevarade profana träbyggnad i stadsmiljö. Det stod klart år 1696 och representerar sin tids mo­dernaste arkitektur. Förutom skolsalen inrymde byggnaden en sy­nodalsal, där Österbottens prästerskap samlades. I skolan stude­rade männen främst latin, skrivning och räkning. Växtkännedom in­fördes som nytt läroämne i mitten av 1700-talet. Mittemot Pedagogiet finns det Lassanderska huset från år 1748. Gamlakarleby var en av de första städerna i Finland där det var tillåtet att bygga tvåvåningshus. Huset är inrett till en 1700-tals borgarfamiljs hemmiljö. Det gula stenhuset, uppfört 1818, byggdes ursprungligen som bostad åt peda­gogiets lärare men har också inhyst den lägre folkskolan och stads­biblioteket. Nuförtiden finns där museets Utställningshall.

I museikvarterets nybygge finns ”Kieppi”, Karleby naturhistoriska museum.

Våffelkaféet håller sommaröppet i samma gårdsmiljö.

Fritt inträde! Se museets öppettider.

Kyrkan