Fortsätt till innehållet

Tullordningen trädde i kraft genast efter stadens grundande. Redan på 1600-talet omgärdades staden med ett högt tullstaket försett med tullportar. Tullportarna var de enda ingångarna till staden och de stängdes till natten. Tullstaketet inhägnade staden på tre sidor medan Sundet hade samma funktion på den fjärde si­dan. På 1700-talet låg stadens västra tull i hörnet av parken och bönder, handelsmän och resan­de som kom västerifrån tullades där på 1/32 av varans värde.

Västra parken