Fortsätt till innehållet
Karleby Rådhus på Mannerheimsplatsen

Mannerheimplatsen

Mannerheimplatsen är stadens gamla salutorg där det pågick torghandel fram till 1936. År 1942 ändrades namnet till Mannerheimplatsen. Vid Mannerheimplatsen står rådhuset från 1842, ritat i empire­stil av Carl Ludvig Engel och uppfört av skeppsredare och handels­rådet Anders Donner. Det har genom tiderna fungerat som stads­fängelse, tullkammare, tingsrätt och senare som stadens bankettsal.

Byggnaden mitt emot rådhuset var det andra stenhuset som upp­fördes i staden. Handelsman och skeppsredare Anders Roos lät byg­ga det som bostadshus åt sin dotters familj 1810. År 1853 öppnades stadens första permanenta sjukhus i byggnaden namngiven efter grundaren apotekaren Gustav Libäck. Libeckska sjukhuset. Mitt på torget står Frihetsstatyn (Johan Münsterhjelm 1920).

Chydeniusparken