Fortsätt till innehållet

Chydeniusparken anlades år 1860 för att förbättra brandsäkerhe­ten i staden. Parken kallades också Östra parken. En staty föreställande Anders Chydenius står centralt i parken (Valter Runeberg, 1903). Chydenius var kyrkoher­de, riksdagsman, ekonom och förkämpe för liberalismen. Han bidrog till förordnandet om religionsfrihet, stapelrätt för Gamlakarleby (1765) samt förnyelse av penningväsendet.

Längre fram längs Storgatan finns stadens promenadcentrum. Storgatan förlängdes senare till järnvägsstationen som uppfördes 1884- 1886 samt det vackra jugendhuset Kokkolinna (1889), stadens första bostadshus i flera våningar och den första bostadsbyggnaden med vattenlednings- och avloppssystem.

Rooska gården