Fortsätt till innehållet

Stadens viktigaste exportprodukt från 1600-talet till 1800-talet var tjära. På grund av tjärans lättantändlighet och till följd av landhöjningens inverkan blev man dock snart tvungen att flytta verksamheten närmare havet. År 1895 grundades Engelska parken där det gamla tjärtorget hade funnits. Där förvaras en engelsk landstigningsbåt, som erövrades vid slaget vid Halkokari under Krimkriget år 1854. Båten är, såvitt man vet, den enda i sitt slag som erövrats av den kungliga engelska flottan och som finns utställd. Nio engelsmän dog i striden och ligger begravda på Marie begravningsplats i Karleby.

I parken finns också en byst föreställande läkaren och poeten Ernst Viktor Knape (Emil Cedercreutz 1938) och skulpturen ”På land och i vatten” (Ukri Merikanto 1994). För Karlebys 400-årsjubileum 2020 fick parken en staty av kung Gustav II Adolf, grundaren av staden. Skulptören Ulla Haglund har skulpterat trästatyn med motorsåg.

Rahmska gården