Fortsätt till innehållet

I början av 1800-talet fanns det inga allmänna parker i staden. De förmögnaste borgarna hade privata små trädgårdar i västra eller östra utkanten av staden, där de odlade nyttoväxter och blommor och där det fanns lusthus och syrener. Största delen av den nuvarande Västra parken befann sig ännu kring 1800-talets mitt i naturligt tillstånd, med undantag för någ­ra privata trädgårdar. På 1860-talet grundade man en trädgårds­förening i staden, som tog sig an uppgiften att iordningställa om­rådet till en välskött allmän park.

Svallvågsstatyn (Karl G. Nylund 1973) har dedicerats till stads­läkare Einar Cederbergs minne, ”En människas storhet tar sig ut­tryck i sättet att bemöta sina närmaste”.

Katarine gravgård