Fortsätt till innehållet

Storgatan är stadens gamla huvudgata. Längs den byggde stadens förmögna handelsmän och skeppsredare sina hus. I korsningen av Storgatan och Packhusgatan står Rahmska går­den, ett av de äldsta bevarade borgarhusen i Karleby. År 1753 lät skeppsredare Johan Rahm bygga gården i karolinsk barockstil, inspi­rerad av Karleby prästgård. Det Rahmska handelshuset var på sin tid ett av det mest framgångsrika i staden. Enligt bouppteckningen ef­ter Johan Rahms fru var handelshusets förmögenhet år 1758 ca 150 000 koppardaler, vilket då motsvarade priset på ca 50 hus i Gamlakarleby.

Hongellska gården