Fortsätt till innehållet

I 1800-talets England föddes idén om en kombinerad skola och barnträdgård för små barn. Skeppsredarna Anders Donner och Matts Hongell grundade Finlands första småbarnsskola i Gamlakarleby år 1839 och genast från början anmälde sig 38 elever. Eleverna bereddes middag i skolan och föräldrarna kun­de föra dit barnen redan kl. 6 på morgonen och hämta dem se­nast kl. 21 på kvällen. Den nya skolbyggnaden invigdes år 1842. Verksamheten fortsatte till år 1872, då beslutet om att grun­da folkskolor togs. Idag finns det ett gästhem  i den välrenoverade byggnaden.

Mannerheimplatsen