Fortsätt till innehållet

Katarinetorget domineras av Skyddskårshuset, som Mellersta Österbottens Skyddskårsförening lät uppföra år 1927. Framför Skyddskårshuset står Skyddskårs- och Lottastatyn (Pekka Jylhä 2020 och 2008). Byggnaden rita­des av Ole Gripenberg och utgör ett typexempel på 1920-talets klassi­cistiska arkitektur utfört i Pompeji röd.  För närvarande verkar Karleby stadsteater i huset. På torget står Sälstatyn (Karl G. Nylund 1970), som Outokumpu Ab och Kemira Ab donerade till staden i sam­band med Karleby stads 350-årsjubileum.

Intill Katarinetorget står stadens gamla vattentorn. Behovet av ett allmänt vattenledningssystem i staden uppstod i början av 1900-talet. Byggandet av vattentornet påbörjades 1914 men det dröjde ända till 1921 innan det stod klart. Brandvaktens vaktrum fanns i tornets översta våning och under vinterkriget användes tornet för luftbevakning.

Ortodoxa bönehuset