Fortsätt till innehållet

Registerbeskrivning

Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregistret för Karleby Turism Ab (nedan Visit Kokkola) och nyhetsbrevregistret behandlar personuppgifter i enlighet med EU GDPR. Vi behåller rätten att ändra denna registerbeskrivning och rekommenderar att du granskar eventuella ändringar vid behov.

Register

Karleby Turism Ab

Salutorget 5

67100 Karleby

+358 40 8065 075

Företags-ID: 0700078-3

Ansvarig för registerfrågor

Jari Kola, tourism@visitkokkola.fi

Syfte med hanteringen av personuppgifter

Vår verksamhet är baserad på legitim verksamhet, så vi följer GDPR-riktlinjerna för lagring av personuppgifter:

 • Informationen vi lagrar om en person är laglig, rimlig och transparent med avseende på ändamålet.
 • Informationen har en ändamålsenlig karaktär – till exempel den information vi samlar in om individer är endast för ett specifikt syfte. Vi kommer inte att lämna ut din information till tredje part om det inte finns goda skäl att göra det. Vi lagrar bara nödvändig information. Vi strävar efter att hålla vår information korrekt.
 • Vi begränsar datalagring – data har en definierad livslängd, varefter de automatiskt eller rutinmässigt raderas om det inte finns ett lagligt skäl för lagring längre.
 • Vi samlar in och lagrar information om potentiella nya kunder baserat på kundrelationer eller affärsaktiviteter. De viktigaste användningarna av informationen är: marknadsplanering, marknadsrapportering, analys och kundkommunikation. Visit Kokkola använder personlig information för direkt marknadsföringsändamål enligt personuppgiftslagen.

 

Registrets datainnehåll

Vi registrerar information om våra kunder, inklusive det individuella namnet på en person och / eller företag, och kontaktinformation som e-post och telefonnummer.

Den insamlade informationen är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (t.ex. företagsnamn, kontaktinformation etc.)
 • Annan textinformation gällande kundrelationen
 • Marknadsgodkännande eller förbud
 • Faktureringsinformation
 • Information som samlas in via cookies
 • Information som samlas in från sociala mediekanaler
 • Webbplatsadress

Regelmässiga informationskällor

Informationskällor inkluderar:

 • Webbformulär på webbplatsen
 • Personuppgifter samlas in i samband med kundkontakt, inklusive telefon, online och evenemang.
 • Förutom affärsrelaterade frågor som att förvärva nya kunder kan vi till exempel använda namn som väljs från media som vi kan kontakta i affärssynpunkt.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Vi använder tjänster från tredje part för att bearbeta och lagra information som kan innehålla personlig information. Tredje parter är emellertid enbart behandlare av personuppgifter som har rätt att behandla sådana uppgifter endast i den utsträckning som krävs av de överenskomna tjänsterna, och Visit Kokkola är databehandlaren. För marknadsföringsändamål använder vi en extern tjänsteleverantörs tjänster med ett separat avtal.

Vi använder Mailchimp-nyhetsbrevverktyget för e-postmarknadsföring där vi registrerar personens namn och e-postadress.

Vi använder också vår webbplats som informationskälla, där vi registrerar följande: personens namn, kontaktinformation och kundrelaterade funktioner, till exempel vid offertförfrågningar.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Principerna för registerskyddet

Visit Kokkola har lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner och processer på plats att lagra informationen konfidentiellt. Tillgången till det personliga registret är begränsat till de anställda som behöver information i sina arbetsuppgifter. Personal som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt.

System är skyddade av säkerhetsprogramvara. Tillgång till systemet kräver att varje användare av registret anger ett användarnamn och lösenord. Servermiljön är skyddad av lösenord och en lämplig brandvägg. Kommunikationen mellan servern och användarens maskin är krypterad. Dessutom skyddas datanätverket och hårdvaran som registret ligger på med en brandvägg och andra tekniska åtgärder.

Rätten till insyn, rättelse och förbjud

Du har rätt att kontrollera din personliga information och korrigera felaktig information om dig. Du har rätt att när som helst begära att din personliga information tas bort, såvida det inte är i vårt berättigade intresse eller det lagliga kravet för att förhindra att en del av din personliga information tas bort. Den registeransvarige ger skriftliga svar på begäran om insyn i uppgifterna.

Den registeransvarige ska på eget initiativ eller på begäran av den registrerade korrigera, radera eller fullfölja personuppgifter som finns i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för behandlingsändamål. Dessutom kan personlig information tas bort om en kund missbrukar tjänsten eller bedriver kriminell eller annan förbjuden verksamhet genom tjänsten.

Kunden har rätt att förbjuda att uppgifter om denne lämnas ut och behandlas för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.

Begäran om insyn, rättelse eller förbud ska göras skriftligen via e-post. Den registrerades identitet verifieras innan informationen lämnas.

Cookies

En cookie är en liten fil som webbsidor lagrar på din dator, mobil eller surfplatta. Vi använder cookies på vår webbplats för att hjälpa oss förbättra användarupplevelsen. Du kan inaktivera cookies eller ställa in cookies i dina webbläsarinställningar.

Information om kakor (cookies)