Fortsätt till innehållet

Under åren 1710-1711 då pesten härjade i Finland förbjöd man be­gravning på kyrkogården. I Gamlakarleby begravdes epidemins offer på en ny muromgärdad begravningsplats utanför staden. Begravningsplatsen grundades på 1770-talet i närheten av den gamla pestgravgården. Gravskicket skilde sig från det nutida. De som hade avlidit under vintern placerades först i gravgårdens vi­ta gravkamrar för att begravas på våren då tjälen gått ur marken.

Invid gravgården står en skulptur till minne av de som blev kvar i Karelen (Veikko Leppänen, 1958).

Den gamla servicestationen