Fortsätt till innehållet

Holmen är känd som skådeplats för slaget vid Halkokari som utkämpades den 7 juni 1854 under Krimkriget. Vid slaget tre av engelsmännens barkasser fick stora skador. En av barkasserna fastnade i ett gammalt vrak och finländarna kunde ta det som krigsbyte.

I sammandrabbningen stupade 16 engelska soldater var av nio är begravda på Marie begravningsplats i Karleby. Barkassen som finns i Engelskaparken är veterligen den enda av sitt slag som bevarats av den brittiska flottan på den tiden. I Halkokari restes en minnesvård år 1934 (Matti Björklund).

I början av 1800-talet var Gamlakarleby hamn belägen i Gamlahamnsviken. Skeppen ankrade väster om Halkokari och Mustakari och lossade lasten i mindre fartyg och båtar som transporterade varorna via förtullning till strandbodarna. Enligt uppgift från 1871 fanns det på Halkokari 14 tjärmagasin och 17 andra lagerbyggnader av vilka en var hela 60 meter lång. På Halkokari fanns det även två stora lastkajer. Mellan de största magasinen löpte tjärgator.

Mera om barkassen