Fortsätt till innehållet

Båthusen vid Sundet var en fortsättning på de traditionella strandmagasinen men på grund av strandförskjutningen måste de byggas närmare havet, i Halkokari och på Beckbrukssidan av Sundet. Den havsnära staden hade alltid haft livlig båttrafik men förmodligen ökade också villakulturens uppsving behovet av förvaringsplatser för båtarna.

De första av de nuvarande båthusen byggdes år 1883. Man kan fortfarande känna igen en del av de äldre båthusen utifrån deras form och byggnadssätt och -material.

Numera finns det vid Sundmun sammanlagt 97 båthus på bägge sidorna av Sundet.