Fortsätt till innehållet
Huset är delad som en stuga och en festsal.
Kruununvoudintalo

Kronofogdegården i Hakalax byggdes på sin nuvarande plats i slutet av 1700-talet och renoverades på 1990-talet. Tomten har varit bebyggd sedan 1500-talet då gården fick namnet Hakalax. Hembygdsgården döptes om efter kronofogde Christian von Willinghusen.

Under kronofogdegården finns en valvkällare av natursten och med jordgolv. Enligt hörsägen fanns det förr i tiden en lönngång till källaren genom vilken von Willinghusen smugglade varor förbi tullarna.