Fortsätt till innehållet

Hembygdsmuseets huvudbyggnad stod förr på Luoma gård i Toholampi varefter den år 1860 köptes till drängstuga åt kaplanen i Lochteå. Lochteå församling sålde drängstugan till Lochteås hembygdsförening för museibruk år 1953. På samma gårdsplan som huvudbyggnaden finns också ett soldattorp, en väderkvarn, en järnmasugn och ett förråd samt såvitt man vet Mellersta Österbottens äldsta timrade bod från 1698.

I Lochteå hembygdsmuseum förvaras en omfattande och mångsidig samling bestående av över tvåtusen föremål, bland dem många specialiteter såsom en offerkista, fjättrar samt en tallrik med ängelmotiv från gamla Lochteå kyrka.

Lochteå hembygdsmuseum ligger i Lochteå, Kokkola, cirka 40 km från centrum. Hoppa över inbäddad karta: Lochteå hembygdsmuseum ligger i Lochteå, Kokkola, cirka 40 km från centrum.