Fortsätt till innehållet

I forna dagar var fiskarmuseets strand vid Gäddviken i Långö by en allmän båthamn och på den tiden fanns där också båthus. Fiskarmuseet består av ett torp, ryssja- och saltbod, båthus, rökbastu och vedlider. Torpet har flyttats till sin nuvarande plats från Krokvik hemmanets mark på motsatta stranden av Gäddviken, från en plats där det numera finns en fiskarby.

Torpet som kallas Alinas stuga byggdes ursprungligen av Mats Matsson Häggblom. Torpet består av farstu, stuga och kammare. Inventarierna har i huvudsak tillhört torpets sista invånare Alina Häggblom som flyttade bort 1964. I Alinas stuga finns föremål som samlats i Öja och som anknyter till fiske.

Museum är öppet enligt överenskommelse. Bodö, 68550 Öja Tel. +358 44 780 9474.

Öja fiskarmuseum: Ca 15 km från Karleby centrum. Från Karleby kör man längs strandvägen nr. 749 i riktning mot Jakobstad och svänger till höger mot Bodö. Hoppa över inbäddad karta: Öja fiskarmuseum: Ca 15 km från Karleby centrum. Från Karleby kör man längs strandvägen nr. 749 i riktning mot Jakobstad och svänger till höger mot Bodö.