Hyppää sisältöön
Tankarin majakkasaari on kauniin ruskan peitossa syksyllä. Pilvet muodostavat taivaalle kaunista harsoa ja Tankarin majakka seisoo ylväänä keskellä saarta.

Luonto

Kunnioita haavoittuvaa saaristoluontoa

Tankarin saaren karun kaunis, mutta haavoittuva luonto ja ympäristö ulkosaaristossa vaativat kävijöiltään varovaisuutta. Vierailijan tulee osoittaa asianmukaista kunnioitusta saaren omaleimaista rakennettua ympäristöä ja herkkää luontoa kohtaan.

Tankar kuuluu Luodon saariston Natura 2000-alueeseen ja on luonnonsuojelualuetta. Saaren pinta-ala kasvaa ja kasvillisuus muuttuu jatkuvasti alueelle tyypillisen maankohoamisen vuoksi. Puustoa ja maisemaa hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti ja kesäisin saarella laiduntavat lampaat.

Tankarissa on tavattu noin 180 kasvilajia, joista vähälukuisia ovat mm. perämerensilmäruoho, ketoneilikka, ketonoidanlukko, merisinappi ja sirohernesara. Näkyvä osa kasvistoa ovat avointen nummien marjakasvit, joita löytyy parikymmentä eri lajia. Nisäkkäistä tavallisimpia ovat jänikset, myyrät ja hylkeet. Myös saukkoja nähdään silloin tällöin.

Luontopolku

Saarta kiertää maastoon merkitty 1,5 km luontopolku, jonka varrella olevista tauluista voi tutustua saaren luontoon. Polku ei sovellu liikuntarajoitteisille ja vaatii hyvät jalkineet.

Kunnioita luontoa: älä roskaa ja vältä turhaa melua. Saarella tulee liikkua vain merkityillä poluilla ja pitkospuureiteillä. Tupakointi ja tulen teko on sallittua vain satama-alueella. Lintujen pesimäaikana 15.4.-31.7. liikkuminen saaren pohjoiskallioiden alueella ja merkittyjen polkureittien ulkopuolella on kielletty. Saaren mökit ovat yksityisomaisuutta. Pitkospuureitit sataman läheisyydessä ovat riittävän leveitä myös pyörätuolilla liikkuvalle ja lastenvaunuille. Koirat ovat tervetulleita saarelle, mutta ne on pidettävä kytkettyinä.

Lintuasema

Kaikkiaan saarella on havaittu lähes 260 lintulajia, joista säännöllisesti pesivinä noin 45. Yleisiä pesimälintuja ovat tukkakoskelo, selkälokki, lapintiira, räystäspääsky ja niittykirvinen. Vähälukuisempia pesimälintuja ovat merikihu, merilokki, räyskä, riekko ja pilkkasiipi. Pesivien lajien ohella Tankarissa näkee säännöllisesti ruokkeja, haahkoja sekä Kokkolan nimikkolintuja, merikotkia. Muuttoaikoina tavataan usein lintuharvinaisuuksia.

Tankarin lintuasema perustettiin vuonna 1972 ja toiminnasta vastaa BirdLife Keski-Pohjanmaa ry:n alaisuudessa toimiva Tankarin lintuasematoimikunta. Aseman päätoimintamuodot ovat lintujen rengastus, lintulaskennat, lintujen muuton seuranta sekä erilaiset tutkimukset. Linturengastuksia kertyy keskimäärin 2500 vuodessa. Kaikkiaan saarella on rengastettu yli 100 000 lintua. Tankarin erikoisuus on yömuuton seuranta. Suomen valovoimaisin majakka houkuttelee valollaan sumuisina ja tihkusateisina öinä suuria lintumääriä.