Hyppää sisältöön

Karikokous

Tankarin saari jakautuu omistuksellisesti kahteen osaan: pohjoispuolta hallinnoi Metsähallitus, eteläosan vanhaa kalastajayhdyskuntaa Kokkolan kaupunki. Kaupungin omistuksessa olevaa aluetta hallinnoidaan vielä tänäänkin vanhan pohjalaisen kylän itsehallinnon mukaisesti. Kylänvanhinta vastaa satamavouti, joka yhdessä raadin jäsenten kanssa huolehtii järjestyksenpidosta saarella. Vuosittain heinäkuun viimeisenä sunnuntaina kokoontuu kaikille avoin karikokous, jossa valitaan eri toimijoista koostuva raati, eli karitoimikunta.

Satamajärjestys

Tankarin ensimmäinen satamajärjestys hyväksyttiin vuonna 1726. Tuolloin kalastajayhdyskunta oli kasvanut niin suureksi, että oli tarpeellista luoda säännöt keskinäistä kanssakäymistä varten. Satamajärjestyksessä annettiin määräyksiä satamavoudista ja satamaoikeuden jäsenistä, sapattirauhan rikkomisesta, kiroamisesta ja toisten kalastusvälineiden rikkomisesta. Myös varkauden, haukkumasanojen, tappelun, pelaamisen ja juopumisen varalta oli omat säännöt.

Voimassa oleva satamajärjestys on päivitetty 2021. Jokaisen Tankarissa asuvan henkilön, saarella käyvän merenkulkijan sekä muutoin saarella vierailevan tulee ottaa huomioon, että satamajärjestys on säädetty tarkoituksena hoitaa ja suojella yhtä Kokkolan arvokkaimmista kulttuuriympäristöistä ja luonnonalueista nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi ja virkistykseksi.

Otteita Tankarin satamajärjestyksestä v. 1726

Kuninkaallisen Majesteetin Uudistettu SatamaJärjestys.

Annettu Tukholmassa Neuvoston salissa 1. Maaliskuuta Vuonna 1726

Siispä olemme havainneet tarpeelliseksi /kuten Me täten armollisesti määräämme /jokaisessa perustetussa Kalastusyhdyskunnassa tulee olla Satamaoikeus / ja sen tulee koostua seuraavista henkilöistä /nimittäin: Satamavouti /jolle kuuluu valvonta ja johtaminen ja 3 oikeuden jäsentä vanhimmista ja maltillisimmista oikeudenjäsenistä /jotka Kalastusyhdyskunta itse on oikeutettu nimittämään.

…….

§5. Joka tahallaan vahingoittaa toisen miehen venettä /tai veneen varusteita /Nuottaa / Verkkoja tai mitä tahansa kalastusvälineitä ilman Lupaa tai Vuokraa ottaa toisen veneen tai pyyntivälineitä / maksakoon kolme markkaa ja korvatkoon vahingon.

…….

§14. Joka menee illalla sataman kallioille juovuksissa tai muutoin /ja huutaa mielettömästi ja sopimattomasti /kiroten /kiljuen tai mylvien /heittää parruja tai kiviä tai saa aikaan jotain muuta meteliä muiden haitaksi /maksakoon ensimmäisellä kerralla kuusi markkaa /toisella ja kolmannella kerralla kaksinkertaisesti /mutta jos hän tulee uudestaan /karkotetaan satamasta; jos jotakin vahinkoa tapahtuu, korvatkoon sen lain mukaan.

…….

§16. Jos myrsky ja rajuilma nousee /olkoon kukin toisilleen avuksi /että pääsevät hyvin Satamaan kalojensa ja pyyntivälineittensä kanssa /mistä hänelle lankeaa Jumalan armo ja ihmisten kiitokset.

…….

§18. Kaikki kala /joka tynnyreissä tai nelikoissa viedään Kalastuspaikalta Maa- tai Merikaupunkeihin myytäväksi /tulee pakata ympyrän muotoon, sekä kovertaa siihen Omistajan puumerkki; milloin toisin tapahtuu /takavarikoitakoon saalis /missä sitä vain tavataan.