Fortsätt till innehållet

Tillgänglighet på ön och ombord M/S Jenny

Tillgänglighet är vid sidan av hållbarhet en viktig aspekt som vi strävar till att främja. Genom vår verksamhet och riktlinjer vill vi skapa delaktighet för besökaren i ett ansvarsfullt vistelse på ön, samtidigt som vi så längt som möjligt tar hänsyn till möjligheterna att tillgängliggöra ön och dess besöksmål.

På den här sidan har vi tagit med tillgänglighetsaspekter på Tankar fyrö och fartyget M/S Jenny, som vi hoppas ska vara till nytta när du planerar din resa.

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

M/S Jenny

 • M/S Jennys avgångshamn ligger i Karleby Havspark, ca 2,5 km från stadens centrum. Det finns flera parkeringsplatser i Havsparken, varav en är belägen vid M/S Jennys avgångshamn. Parkeringen är avgiftsfri. Det finns också toaletter vid avgångshamnen, varav en är anpassad för personer med funktionsnedsättning.

 • Vi rekommenderar att du tar med dig din egen assistans ombord och på ön. En assistans eller stödperson till innehavaren av ett invaliditetskort får alltid resa gratis om kortet är märkt med A.

 • Ombordstigning sker via en brygga vid landstigningsporten. Ombordstigningsporten har två dörrar och öppningen är 199 cm bred när båda dörrarna är öppna. Normalt är endast en av dörrarna öppen för ombordstigning. Själva bryggan som är tillverkad av metall är 79 cm bred och 300 cm lång. Det finns tillgängligt ramper för båda ändorna av bron, t.ex. för rullstolar. Brantheten på bron varierar beroende på havsvattnets höjd, men är i allmänhet cirka 12 grader. Bron är utrustad med handräcke på båda sidor för att ge stöd vid behov. Dessutom ät bron täckt med en sträv matta för att minska risken för halkning.

  Fartyget har tre däcksnivåer: ett bordningsdäck för ombordstigning, ett restaurangdäck nedanför och ett soldäck ovanför. Från huvuddäcket går en trappa ner till restaurangdäcket. Trappan har 13 trappsteg, med en bredd på 100 cm, en lutning på 50 grader och en steghöjd på 19,5 cm. Före trapporna finns det en 9,5 cm hög tröskel från huvuddäcken. Skjutdörrsöppningen vid tröskeln är 100 cm bred.

  På grund av de branta trapporna till restaurangen är det svårt att använda dem med rullstol eller större handikappfordon, vi rekommenderar att man reser på huvuddäcket (bordningsdäcket). På samma sätt nås soldäcket via branta och smala trappor.

 • De tre toaletterna finns på huvuddäcket bredvid trapporna till restaurangen. Första toaletten har en bredare dörröppning på 75 cm, två andra toaletterna har en dörröppning på 65 cm. Alla toaletter har en tröskel på 13 cm vid dörröppningen till varje toalett.

 • Soldäcket med 34 sittplatser nås från huvuddäcket, men de branta (74 grader) och smala (56cm) trapporna är krävande att ta sig upp för. Det finns totalt 11 trappsteg med handräcke på båda sidor, trapporna går genom en taköppning till soldäcket.

 • Vår café-restaurang med 72 sittplatser ligger på restaurangdäcket. Det finns 8 bord för 6 personer och 6 bord för 4 personer. Det finns också barnstol för familjens yngsta. Restaurangen ligger precis vid vattengränsen och har utsikt över havet genom flera fönster. Borden och stolarna är placerade vid kanten av utrymmet, vilket ger tillräckligt med utrymme för en fri gångväg i mitten. Detta fria utrymme används också som buffébord vid gruppbokningar, men det finns fortfarande plats att röra sig mellan buffébordet och sittplatserna.

Tankar

 • Tankars hamn har en fast bro som är 113 cm bred och en lutning på 13 grader. Det finns en övre plattform direkt efter landstigning. Från plattformen går en 7,5 m lång nedstigning till själva bryggan. Utan av nedstigningen är gjord av stålgaller och har handräcke på båda sidorna. Det finns inga räcken på själva bryggan.

  Från hamnen leder 102 cm breda spångar upp till Café Tankars terrass. Med rullstol kan man ta sig fram på ön längs spångarna till caféet, kyrkan, museerna och till och med fyren. Resten av vägen går på hårdgjord mark.

 • Du kan röra dig runt på ön med hjälp av spångarna, som har en 3 cm hög skyddräcke vid kanterna. Spångarnas bredd är 102 cm och därifrån uppåt. Runt caféet är spångarna som bredast.

  Naturstigar och avstånd

  • Längs spångarna från hamnen till Gästhuset 45 m
  • Längs spångarna från hamnen till Café Tankar 50 m
  • Längs spångarna från hamnen till museet 70 m
  • Längs spångarna från hamnen till kyrkan 115 m
  • Längs spångarna från hamnen till Tankar Inn 300 m
  • Längs spångarna från hamnen till Fyrmästarens hus 340 m
  • Längs spångarna från hamnen till fyren 400 m
  • Längs spångarna från hamnen till fågeltornet 435 m
  • Längs spångarna från hamnen via fågeltornet till kyrkan 800 m
  • Naturstigen längsta sträcka ca 1,2 km (räkna med minst 35 min)
 • Öns café fungerar som en populär samlingspunkt för besökarna på ön. Caféet är inhyst i en gammal timmerbyggnad. Huvudingången leds med en 90 cm bred ramp, med 8 graders lutning. Ingången har en 99 cm bred dörröppning som leder in med en tröskel på 5 cm. När man kommer in finns det ytterligare en 81 cm bred dörröppning innan caféet. Från terrassen finns det en annan ingång till caféet med en 81 cm bred dörröppning och en 12 cm hög tröskel.

 • Kyrkan når man via 102 cm breda spångarna, som har en 3 cm hög skyddsräcke vid kanterna. Ingången till kyrkan har två trappsteg, med höjden 13 cm. Dörröppningen är 106 cm bred och har en tröskel på 20 cm. Inne i kyrkan finns en 110 cm bred mittgång med sittplatser på båda sidorna i gamla träbänkar. För att komma till bänkarna måste man ta hänsyn till 31 cm höga tröskeln på sidan av mittgången. Det finns en likadan tröskel vid varje bänkrad.

  Det finns sittplatser för ca 80 personer i kyrkan, vilket innebär att bakraderna är tätt packade.

  • 15 st bänkrader (ca 4 personer per rad)
  • 3 st bänkrader på sidan av altaret
  • 2 bänkrader vid bakdelen (trångare sittplatser)
 • Till utetoaletterna i hamnområdet kommer man via 91 cm breda spångar. Toaletterna är placerade under ett skyddstak, varav 3 st är unisex-toaletter, dv. de är inte könssegregerade. Det finns också 1 tillgänglig utedass med en dörröppning på 84,5 cm, toaletten har en ledstång på insidan. Den tillgängliga toaletten har en 30 cm lång ramp med en lutningsvinkel på 24 grader. Utöver dessa finns det även urinal.

 • I hamnområdet, på vänster sida om bryggan, finns det en separat skur för sortering av avfall. I samband med avfallssorteringen hittar du utedassen. Man slipper till skuren längs 91 cm breda spångarna. Dörröppningen är 115 cm bred.

  Återvinningsbara material:

  • metall
  • plast
  • glas
  • batterier
  • bioavfall
  • energiavfall
 • Öns andra avfallssorteringspunkt ligger vid båtrummet. Vid detta sorteringspunkt hittar du också defibrillatorn.

  Återvinningsbara material:

  • glas
  • batterier
  • bioavfall
  • energiavfall
 • Huvudingången till Tankar Inn ligger i mitt på fasaden och för att komma in krävs en kod, samt en skild kod för nyckelskåpen med rumsnycklarna. Koden får du från personalen vid ön. En ramp leder till huvudingången som är 135 cm bred.

  Dörröppningen till gemensamma köket är 90 cm bred. Köket har en generös bänkyta för matlagning. Höjden av arbetsbänken är 85 cm. Köket har 20-25 sittplatser. Observera instruktionerna för dricksvattnet. Köket har sopkärl för sortering.

  Rum

  Nycklarna till Tankar Inn’s rum finns i nyckelskåpet, i korridoren som leder till köket. Nyckelskåpet öppnas med en separat nyckelkod som du får av personalen på ön.

  Dörröppningarna till rummen är 80 cm breda, med en standardtröskel på 3 cm. Avståndet mellan sängarna i rummen är 85 cm, så att en extra madrass kan placeras där vi behov.

  Toaletter och bastu

  Tankar Inn’s toaletter och bastu ligger längs huvudkorridoren. Dörröppningen till toaletten är 80 cm med en tröskel på 2 cm. I toalettutrymmet finns det ett tvättställ på 74 cm höjd, 1 toalett med en dörröppning på 62 cm och 1 toalettsits i det öppna utrymmet. Dörren till hela toalettutrymmet kan låsas för integritet. I toalettutrymmet finns också en potta.
  Dörröppningen till den andra toaletten längs korridoren är 70 cm bred, med en tröskel på 2 cm. Denna toalett har en toalettsits och dusch. Det finns en 70 cm öppning till duschen. Duschrummet är avskilt från toaletten med en öppen duschvägg.

  Dörröppningen till bastu utrymmet är 80 cm bred med en tröskel på 2 cm. Bakom dörren finns omklädningsrummet, från vilket dörröppningen till tvättrummet är 79 cm bred. Dörren till själva bastun är 60 cm bred. Bastun har plats för 5-6 personer åt gången.

  Tornrummet

  I slutet av korridoren finns en dörr som leder till tornrummet på övre våningen. Trappan till tornet är gjort av betong, har 48 trappsteg och en trappbredd på 90 cm. Stor del av trappuppgången har handräcke.

  Trappan leder rakt in i tornrummet. Rummet har en bäddsoffa med madrass. Bäddsoffan är 141 cm bred och 194 cm lång, med en 7 cm tjock madrass. Det finns inga toaletter i tornrummet, närmaste ligger vid korridoren i nedre våningen.

 • Det finns två ingångar till fyrmästarens hus, en från stigen som leder till fyren och en vid den motsatta ändan av byggnaden. Båda ingångarna har betongtrappor med 7 steg. Bostadsrummen i byggnaden har dörröppningar som är 86 cm breda med 6 cm trösklar. Matsalen i fyrvaktarbostaden har återvinningskärl för metall och glas.

 • Öns fågeltorn ligger på baksidan av ön, nära klippområdet. Fågeltornet är ett litet observationstorn i trä för 2 personer. 11 trappor leder upp med en 64 graders lutning. Till vänster om trappan finns det en handräcke som underlättar upp- och nedstigning.

 • Inträde till fyren är endast möjligt på fyrdagarna. Ingången till fyren sker via en stabil trappa som är ca 120 cm bred, med 9 trappsteg och en handräcke på vardera sidan av trappan. Inne i själva fyren finns det spiraltrappor upp till fyrens mittdel, totalt 100 trappsteg. Ett handräcke på trappornas ytterkant lättar klivandet. Trappan är inte lämplig för personer med nersatt rörlighet och barn skall vaktas av vårdnadshavarna. Från fyrens övre fönster har man en fin utsikt över ön och skärgården. Av säkerhetsskäl är fyrens högsta våning tyvärr inte tillgänglig.