Fortsätt till innehållet

På fiskarbyns klippor står Tankar kyrka från år 1754. Den lilla kyr­kan byggdes så att fiskarna inte varje söndag skulle behöva ta sig den långa vägen till Karleby sockenkyrka för den obligatoriska gudstjänsten. Till sina yttre mått är kyrkan endast 8,2 x 6,25 me­ter och utan det vita korset skulle den vara mycket lik en oansen­lig fiskarbastu.

Kyrkan var tidigare belägen på öns högsta punkt men flyttades till sin nuvarande plats i slutet av 1800-talet i sambandet med byggandet av fyren. Varje kyrkobesö­kare hade sin egen sittplats där de ristade in sina bomärken. Gudstjänsten hölls av kaplanen, som fick sin årliga ersättning i 10–12 halvtunnor strömming. Ifall prästen inte kunde komma var det hamnfogdens uppgift att hålla bönestund och läsa dagens bibel­ord.

Numera är den stämningsfulla kyrkan en populär attraktion, där det som­martid ordnas konserter, andaktsstunder och vigselakter. Bokningar sköts av Visit Kokkola.