Hyppää sisältöön
Elisa Karhula

Kokkolan Matkailu Oy (Visit Kokkola) haluaa ottaa organisaation kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa huomioon vastuullisuusnäkökulmat. Matkailu on merkittävä toimialana ja on erityisen tärkeää meistä jokaisen ottaa vastuuta kestävämmän matkailun suhteen. Koko henkilökuntamme johtoa myöten on sitoutunut toimimaan vastuullisemmin.

Haluamme huomioida nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu. Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Osoituksena vastuullisuustyöstämme Kokkolan Matkailu Oy:lle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkki ja Ekokompassi -sertifikaatti. Tavoitteenamme on kehittää toimintaamme jatkuvasti.

Kokkolan Matkailu Oy:lle on myönnetty Sustainabe Travel Finland -merkki ja Ekokompassi -sertifikaatti.

Sustainable Travel Finland

Kokkolan Matkailu Oy:lle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkin käyttöoikeus osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Olemme käyneet läpi Visit Finlandin kehittämän STF-ohjelman ja täyttäneet vaadittavat kriteerit. Merkin avulla voimme viestiä kansainvälisillekin matkailijoille panostuksemme kestävän matkailun edistämiseksi. Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää.

Haluamme haastaa myös kaikki Kokkolan alueen matkailuyritykset mukaan STF:n ohjelmaan. Merkin avulla matkailijoiden on helpompi tunnistaa vastuullisesti tuotetut palvelut.

Lisätietoa: Sustainable Travel Finland – Business Finland

Ekokompassi

 • on ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka auditoidaan ulkoisesti.
 • sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu.
 • pohjautuu ISO 14001 -standardiin (kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi)
 • on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama

Lisätietoa: ekokompassi.fi

Visit Kokkolan sitoumus vastuullisuuteen

 • Haluamme toimia alueella vastuullisena esimerkkinä kannustaen myös alueen toimijoita ottamaan huomioon vastuullisuusnäkökulmat toiminnoissaan.
 • Otamme kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa huomioon kestävän matkailun periaatteet.
 • Tarjoamme vastuullisesti tuotettuja matka- ja retkipaketteja kunnioittaen alueemme kulttuuriperintöä.
 • Ohjeistamme matkailijoita kunnioittamaan haavoittuvaa saaristoluontoa. Tankar on osa Natura 2000 luonnonsuojelualuetta. Puustoa ja maisemaa hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Tankar on myös osa kansallista kaupunkipuistoa. Kannustamme Tankarissa kävijöitä kulkemaan vain merkittyjä polkuja pitkin ja välttämään saaren pohjoisosia, joissa on lintujen pesimäalueita.
 • Teemme ilmaston kannalta parempia valintoja vähentämällä ympäristön kuormitusta, kuten minimoimme tulostamisen, kierrätämme ja lajittelemme.
 • Kannustamme niin paikallisia kuin matkailijoita liikkumaan kävellen tai pyörällä. Luonto on lähellä. Sijaintinsa vuoksi myös saapuminen Kokkolaan sujuu kätevästi julkisilla liikennevälineillä.
 • Muiden tasa-arvoinen kohtelu on meille ensiarvoisen tärkeää riippumatta heidän taustoistaan tai erityistarpeistaan.
 • Suosittelemme mielellämme paikallisesti tuotettuja palveluita ja tuotteita. Teemme läheistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.
 • Haluamme viestiä kestävästä matkailusta ja tarjota laadukkaita elämyksiä siten, että jokaisella on hyvä olla.
 • Kannustamme kokousvieraitamme ja -järjestäjiä kokoustamaan vastuullisesti.

Vastuullisuus vaatii meidän jokaisen panostusta. Yhdessä onnistumme!

Milla Kulmala, Visit Kokkola