Fortsätt till innehållet
Sandskata och Bredviks stränder och motionsspår är ett av Karlebys populäraste rekreationsområden. Området är i bruk året runt.

Ansvarsfullhet

Visit Karleby vill beakta miljöaspekter i organisationens all beslutsfattande och verksamhet. Vi upplever att miljöansvarets betydelse kommer att öka. Genom vår verksamhet vill vi bevisa ansvarsfullhet.

Vi siktar på att få ett certifikat som gör vår miljöarbete trovärdigt och synligare för turisterna. Vår målsättning är att utveckla verksamheten kontinuerligt.

 

Visit Karlebys åtagande för miljöansvarighet

 

Vi vill för vår del visa åtagande för miljöarbete och minska miljöeffekterna genom att åtaga följande sakerna.

 

 • Visit Karleby vill fungera som en ansvarig exempel.
 • I allt beslutsfattande och verksamhet tar vi i hänsyn miljöaspekterna.
 • Vi erbjuder ansvarigt tillverkade rese- och utflyktspaket.
 • Vi ger anvisningar till turister om att respektera den sårbara skärgårdsnaturen. Tankar är en del av Natura 2000 naturreservaten. Trädbeståndet och landskapet vårdas enligt naturvårdsplanen. Tankar är också en del av nationalstadsparken. Vi uppmuntrar besökarna i Tankar att vandra runt ön längs med markerade stigar och att undvika norra delen av ön under fåglarnas häckningstid.
 • Vi sparar på naturen genom att minimera printning och visar ansvarighet genom att sortera allt som vi kan.
 • Vi uppmuntrar både lokala och turister att ta sig med fot eller att cykla. Naturen är nära.
 • Visit Karleby uppmuntrar områdets aktörer att ta miljöaspekterna i hänsyn i deras verksamhet.
 • Vi rekommenderar gärna lokalt producerat service och sammarbetar med närområdets företag.

 

Ansvarighet kräver satsning av oss alla. Tillsammans kommer vi att lyckas!

Ekokompassen…

 • är ett miljöhanteringssystem och ett certifikat, som utförs av en extern revision.
 • innehåller 10 miljökriterier, som organisationen engagerar att följa.
 • baseras på ISO 14001 -standarden (internationell miljöledningssystemstandard).
 • ägs av Finlands naturskyddsförbundet.

Tilläggsinformation: ekokompassi.fi

Sustainable Travel Finland

Vi är också med i Sustainable Travel Finlands (STF) program för hållbar turism. En av STF:s delområden är certifiering. För att turismen skall kunna svara på förändrande efterfrågan och växa också i fortsättningen, måste utvecklingen vara hållbart.

Vi vill utmana alla turismföretagare i Karlebynedjen att delta i STF:s program. Med hjälp av STF- märket är det lättare för turisterna att känna igen tjänsterna som är hållbart producerade.

Genom att ta Löftet för Hållbara Finland så lovar du att respektera och värdesätta den finska naturen, dess invånare och dess kultur under din vistelse.

Hoppa över video

På min resa lovar jag att bete mig som en finne,
med detta menar jag att skapa lugn i mitt sinne.

 

Vildmarken låter mig slappna av och få kontakt med mitt intellekt,
jag lovar att behandla den med största respekt.

 

Dess skogar och sjöar ska fortsätta vara fria från plast,
så jag kommer inte att lämna något skräp efter mig i all hast.

 

Det förstklassiga kranvattnet ska släcka min törst,
för i mina val kommer klimatet först.

 

I Finland har vi rätten att fritt få vandra,
denna rättighet ska avnjutas med ansvar, också för varandra.

 

Du får äta av bär och svamp,
men håll dig till stigarna så blir det inga övertramp.

 

Långt före människan har vildmarken funnits här,
så slå inte upp ditt tält var du än är.

 

Jag skall också respektera lokalbefolkningens liv,
och vara hänsynsfull med högt ljud och kamerastativ.

 

Jag vet att finländarna kan vara lite reserverade och slutna,
men med detta löfte blir våra förtroenden för varandra obrutna.