Fortsätt till innehållet

Visit Karleby vill beakta miljöaspekter i organisationens all beslutsfattande och verksamhet. Turism är betydande som en branch och det är speciellt viktigt att vi alla tar ansvar för en hållbarare turism. Hela vår personal med styrelsen inräknat har förbindat sig till att agera mera ansvarigt.

Vi vill beakta aktuella och kommande ekonomiska -, sociala – och miljöintryck så att turistens, turismföretagarnas, resmålens, miljöns och lokalinvånarnas behov är beaktade. För oss betyder ansvar för miljön att vi vidtar konkreta åtgärder i vår verksamhet. Vi har åtagit oss att spara på naturresurser och öka de positiva effekterna på miljön.

Som ett tecken på detta har vi beviljats Sustainable Travel Finland märket och Ekokompassen-certifikatet. Vår målsättning är att utveckla verksamheten beständigt.

Karleby Turism Ab har beviljats Sustainabe Travel Finland -märket och Ekokompass -certifikatet.

Sustainable Travel Finland

Karleby Turism Ab (Visit Kokkola) har beviljats med Sustainable Travel Finlands (STF) -märkets nyttjanderätt, som ett tecke av värdefullt och långsiktigt arbete framemot hållbara turismen. Vi har gått igenom Visit Finlands STF -program och uppfyllt kriterierna. Med hjälp av märken kan vi kommunicera åt också internationella turister om vår satsning framför hållbara turismen. För att turismen skall kunna svara på förändrande efterfrågan och växa också i fortsättningen, måste utvecklingen vara hållbart.

Vi vill utmana alla turismföretagare i Karlebynejden att delta i STF:s program. Med hjälp av STF- märket är det lättare för turisterna att känna igen tjänsterna som är hållbart producerade.

Ekokompassen…

 • är ett miljöhanteringssystem och ett certifikat, som utförs av en extern revision.
 • innehåller 10 miljökriterier, som organisationen engagerar att följa.
 • baseras på ISO 14001 -standarden (internationell miljöledningssystemstandard).
 • ägs av Finlands naturskyddsförbundet.

Tilläggsinformation: ekokompassi.fi

Visit Karlebys åtagande för miljöansvarighet

Vi vill för vår del visa åtagande för miljöarbete och minska miljöeffekterna genom att åtaga följande sakerna.

 

 • Visit Karleby vill fungera som en ansvarig exempel och samtidigt uppmuntra områdets aktörer att ta miljöaspekterna i hänsyn i deras verksamhet.
 • I allt beslutsfattande och verksamhet tar vi i hänsyn hållbara turismens principer
 • Vi erbjuder ansvarigt tillverkade rese- och utflyktspaket och respekterar områdets kulturarv.
 • Vi ger anvisningar till turister om att respektera den sårbara skärgårdsnaturen. Tankar är en del av Natura 2000 naturreservaten. Trädbeståndet och landskapet vårdas enligt naturvårdsplanen. Tankar är också en del av nationalstadsparken. Vi uppmuntrar besökarna i Tankar att vandra runt ön längs med markerade stigar och att undvika norra delen av ön under fåglarnas häckningstid.
 • Vi sparar på naturen genom att minimera printning och visar ansvarighet genom att sortera allt som vi kan.
 • Vi uppmuntrar både lokala och turister att ta sig med fot eller att cykla. Naturen är nära. Tack vare lokationen, är det också lätt att resa till Karleby med kollektivtrafik.
 • Andras likvärda bemötande är betydligt viktigt för oss, oberoende deras bakgrund eller specialbehov.
 • Vi rekommenderar gärna lokalt producerat service och samarbetar aktivt med närområdets företag och aktörer.

 

Ansvarighet kräver satsning av oss alla. Tillsammans kommer vi att lyckas!

Genom att ta Löftet för Hållbara Finland så lovar du att respektera och värdesätta den finska naturen, dess invånare och dess kultur under din vistelse.

Hoppa över video

På min resa lovar jag att bete mig som en finne,
med detta menar jag att skapa lugn i mitt sinne.

 

Vildmarken låter mig slappna av och få kontakt med mitt intellekt,
jag lovar att behandla den med största respekt.

 

Dess skogar och sjöar ska fortsätta vara fria från plast,
så jag kommer inte att lämna något skräp efter mig i all hast.

 

Det förstklassiga kranvattnet ska släcka min törst,
för i mina val kommer klimatet först.

 

I Finland har vi rätten att fritt få vandra,
denna rättighet ska avnjutas med ansvar, också för varandra.

 

Du får äta av bär och svamp,
men håll dig till stigarna så blir det inga övertramp.

 

Långt före människan har vildmarken funnits här,
så slå inte upp ditt tält var du än är.

 

Jag skall också respektera lokalbefolkningens liv,
och vara hänsynsfull med högt ljud och kamerastativ.

 

Jag vet att finländarna kan vara lite reserverade och slutna,
men med detta löfte blir våra förtroenden för varandra obrutna.