Fortsätt till innehållet
Viehekalastusta Kokkolan Lohtajan rannoilla
Aki Paavola

FISKEREGLER

PERHO Å:S NEDRE DEL – Vattenområdets ägares SPÅFISKEKORT

Laxfiskesäsongen (lax-, öringfiske) börjar 1.5. och slutar 31.8. Lax och öring är fredade i området under övriga tider.
– Fiskeområdet omfattar vattenområdet i Perho å från Prästgårdsforsen i Nedervetil Tast by ut till havet, med undantag från de i terrängen utmärkta områden.
– Perho å nedre del hör till vattendrag för vandringsfisk där mete- och pilkfiske samt spöfiske med stöd av fiskevårdsavgiften är förbjudet i fors och strömområden. Vid fiske krävs förutom fiskevårdsavgiften även vattenområdets spöfiskekort.
. Tillåtna fiskeredskap är drag, fluga, jig.
– Fiske från förankrad båt och fiske från båt mellan Vittsar ST 1 servicestation och havet är med spöfiskekortet förbjudet. Båtförbjudet gäller ej  vattendelägarlagens medlemmar.

FISKEKORT

Fiskekort är personligt.

VUXEN

Säsongkortet (pris 40€, moms 0%) är i kraft från köpdatumet till kalenderårets slut.
Veckokortet (pris 20€, moms 0%) är i kraft 7 dygn från önskad tidpunkt.

UNDER 15 ÅR

Personer under 15 år får fiska under förmyndares övervakning med samma fiskekort. Fiskar denne ensam löses eget fiskekort vars pris är halva priset av det normala fiskekortets pris. Fiskekortet för under 15 år; säsongkort 20€ (moms 0%), veckokort 10€ (moms 0%).

FISKAR MINIMIMÅTT

  • Lax 50cm
  • Öring med fettfena – Fredad!
  • Öring fettfene klippt 50cm
  • Harr – 35cm
  • Gös – 42cm

Vraklaxen (Talvikko) är fridlyst och skall ofördröjligen åter utsläppas i vattnet. Vraklax är lax eller öring som hösten innan lekt i älven och övervintrat, den är mager och i dålig kondition. Den vandrar i början av sommaren mot havet. I vattenområdet förekommer ej s.k. Bäcköring. För andra fiskarter gäller minimimått enligt förordning om fiske 19§. I övrigt följes vad som bestämts i lag och förordning om fiske samt i allemansrätten.

I lax och sikförande älv är krokfiske i syfte att få kroken att fastna i fiskens yttre sida, krokfiske mask som bete och fiske med utter (’harrbräde’) förbjudet. När ni fiskar bör ni komma ihåg att det utförs korttidsreglering i älven som kan medföra förändringar i vattenhöjd och strömhastigheten.
Sköt om att fiskrester och annat skräp inte lämnas kvar i naturen!

KORTFÖRSÄLJNING

FÅNGSTRAPPORTER OCH KOMMENTARER

Inlämnas senast 30.9. per e-post kp-per-hakan.nylund@anvianet.fi. Vi tar gärna emot bilder av fängsten.