Fortsätt till innehållet
Kaarlelan kotiseutumuseo edustaa paikallista 1800-luvun talonpoikaiskulttuuria. Kotiseutumuseon pihapiiriin astuessa voi aistia pysähtyneen 1800-luvun tunnelman.

Karleby hembygdsmuseum

Karleby hembygdsmuseum som ligger i stadsdelen Kyrkbacken representerar 1800-talets allmogekultur. På hembygdsmuseets gård kan man känna stämningen som ligger kvar från 1800-talet. Stallet, smedjan, rökbastun, rian och bodarna utstrålar allmogekultur. Till Karleby hembygdsmuseums område hör också en lillstuga, ett lädergarveri, en kardfabrik och en ståtlig väderkvarn.

Hembygdsmuseet har utställningsutrymmen i den intilliggande prästgårdens stenbyggnad som ekonom, lantdagsman och kyrkoherde Anders Chydenius lät bygga år 1775. Själva prästgården är byggd år 1737 på uppdrag av Karl Gustav Werander och är den enda bevarade karolinska prästgården i vårt land. I närheten finns också Karleby medeltida stenkyrka (Karleby sockenkyrka) vars äldsta delar har dateras till 1460-talet. I slutet av 1700-talet utvidgades kyrkan och formades till ett kors under ledning av Anders Chydenius. Han följde sin pappas fotspår och blev kyrkoherde år 1770 och skötte tjänsten fram till sin död år 1803. Karleby sockenkyrka fungerar också som en vägkyrka i juli.

Kyrkostigen 4.

Öppet 2023:

  • Karleby Hembygdsmuseum:
    21.6 – 6.8. ons-sön kl. 11-17 (mån, tis och Midsommar stängt). Gratis inträde.
  • Karleby sockenkyrka:
    4.-28.7. tis-tor kl. 11-15, en guide på plats.
  • Inträde för vuxna 5 €
Karleby hembygdsmuseum som ligger i stadsdelen Kyrkbacken. Hoppa över inbäddad karta: Karleby hembygdsmuseum som ligger i stadsdelen Kyrkbacken.