Hyppää sisältöön

Kokkolan Matkailu Oy:n ryhmämatkojen varausehdot

Kokkolan Matkailu Oy noudattaa seuraavia varausehtoja. Matkailupalvelun varaajaa sitova sopimus syntyy ja nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varauksestaan ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kerralla.

1. Maksuehdot

Kun palvelu varataan yli 45 vrk ennen palvelutoiminnan alkua suoritetaan ennakkomaksuna 20 % palvelun kokonaishinnasta 7 vrk kuluessa varauksesta. Loppumaksu suoritetaan viimeistään 23 vrk ennen palvelutoiminnan aloitusta, mikäli ei toisin ole sovittu ja varausvahvistukseen merkitty. Mikäli maksuehtoja ei noudateta, katsotaan varaus peruuntuneeksi.

2. Peruutukset

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut matkanjärjestäjänä olevalle Kokkolan Matkailu Oy:lle. Ennen matkan alkamista tapahtuvista peruutuksista matkanjärjestäjällä on oikeus periä yleisten matkapakettiehtojen mukaiset peruutusmaksut seuraavasti:

  • a) etukäteen ilmoitetut, toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista
  • b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista
  • c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista
  • d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista
  • e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen. Matkailupalvelujen varaajalla on oikeus siirtää viimeistään 3 vrk ennen palvelusuoritteen alkamista tilaamansa palvelut toimituskuluja vastaan toiselle, ulkopuoliselle osapuolelle.

Mikäli yksittäisen palvelun varaaja tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa palvelun hinta lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimistokuluja. Matkailupalvelun käytön este on todistettava lääkärintodistuksella. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä, mikäli matkailupalvelun käyttäminen keskeytetään edellä mainituista syistä ei maksuja palauteta. Ryhmäpalvelun varaajaa koskevat nämä syyt, silloin kun koko ryhmä tai suurehko osa ryhmästä on joutunut edellä mainittujen olosuhteiden kohteeksi.

3. Kokkolan Matkailu Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Mikäli ylivoimainen este, Force Majeure estää tai olennaisesti vaikeuttaa matkailupalvelun toteuttamista voi matkanjärjestäjä peruuttaa palveluvarauksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Force Majeure esteen takia peruutetusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei korvata.

4. Vahingonkorvaukset

Matkailupalvelun käyttäjällä on oikeus korvaukseen osoittamastaan henkilö-, esine ja varallisuusvahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheutunut, jos virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän palvelusopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämien muiden elinkeinoharjoittajien huolimattomuudesta. Korvausvelvollisuutta ei synny, jos matkanjärjestäjänä toimiva Kokkolan Matkailu Oy voi osoittaa, ettei huolimattomuutta ole tapahtunut matkanjärjestäjän puolelta.

5. Huomautukset

Kaikki palveluihin liittyvät valitukset on osoitettava välittömästi palvelutapahtuman aikana tai aiheen ilmaannuttua viipymättä sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa siitä, kun siihen on ollut mahdollisuus suoraan matkanjärjestäjän edustajalle tai yksittäisen palvelutoimenpiteen suorittajalle. Mikäli se ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus tulee huomautuksen alaisesta palvelusuoritteesta tehdä viipymättä valitus matkanjärjestäjänä toimivalle Kokkolan Matkailu Oy:lle. Mikäli kuluttaja-asiakas ja yritys eivät pääse yhteisymmärrykseen voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

6. Muuta huomioitavaa

Asiakas vastaa itse siitä, että palvelun käyttämisen edellyttämät luvat, todistukset tai asiakirjat, kuten esim. passi ja viisumi ovat voimassa matkan aikana. Suosittelemme lisäksi vakuutuksen ottamista mm. äkillisen matkalla sairastumisen ja peruutuskulujen kattamiseksi. Virhe- ja vahinkotapauksissa sovellamme yleisiä sopimus- ja vahingonkorvausperiaatteita.

Näiden varaus- ja peruutusehtojen lisäksi Kokkolan Matkailu Oy noudattaa Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja silloin, kun ryhmämatka tai matkapalvelu kuuluvat niiden soveltamispiiriin.

Voimassa kunnes uudet ehdot julkaistaan. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Nämä ehdot on päivitetty 15.2.2021.

Kokkolan Matkailu Oy (Visit Kokkola)
Kauppatori 5, 67100 Kokkola
Y-tunnus: 0700078-3
KuVi, rekisterinumero 3191/00/Mj
Alv rek.