Fortsätt till innehållet

År 1739 hade regeringen befriat Österbottens städer från att del­ta i det statliga lotsväsendets kostnader. I Gamlakarleby var det två fiskare på Tankar som lotsade främmande fartyg till stadens hamn. Då Gamlakarleby erhöll stapelrätt år 1765 växte trafiken till hamnen märkbart och man var tvungen att omorganisera lot­sverksamheten. I början av 1770-talet avlönade magistraten tre lot­sar på Tankar och byggde en lotsstuga där. Österbottens lotsdistrikt grundades år 1849. Vid samma tid in­ledde lotsverket systematiska mätningar av Bottenviken, vilket ledde till att områdets fyrnätverk byggdes ut.

Det har inte sak­nats dramatik på lotsstationen: År 1855 råkade man ut för en stor förlust då lotsstationen på en gång miste hela sin personal i en kraftig storm och år 1912, då finska lotsverket förryskades, sade mer än hälften av dess personal upp sig i protest. Till deras ära har man på en stor sten intill lotsstationen fäst en minnestavla med texten: ”Minnesmärke till de lotsar som inte underkastade sig ryssens förtryck”. År 1917, då Sjöfartsverket inledde sin verksamhet, blev lotsver­ket en civil instans. Tankar lotsstations verksamhetsområde sträckte sig från Jakobstad till Kalajoki. Den nuvarande lotsbyggnaden blev färdig år 1975.

Idag finns populära hostell Tankar Inn i lotsbyggnaden.