Fortsätt till innehållet

Fyren

Fyren Tankar kan besökas på fyrdagar under sommaren. Fyren administreras av Trafikledsverket. Fyren fungerar främst som en sjösäkerhetsanordning och används fortfarande, så ljusanläggningen är stängd för besök. Fyrbesök genomförs endast med guide. Gruppstorleken är max. sex personer. Fyravgift 6 € tas av alla över 15 år.

Innan fyren byggdes fanns det på Tankar ett ”lysanhus”. Lysanhuset var en liten stuga med fönster som vette mot havet och en rund eldstad mitt i rummet. Med hjälp av eldskenet kunde sjöfarare orientera sig i mörkret. Fiskarna som vistades på ön skötte turvis om upprätthållandet av elden. Med tiden växte dock behovet av en ordentlig fyr utanför Gamlakarleby. År 1888 beställde lotsverket en fyr med ljusanläggning av Osbergs maskinverkstad i Helsingfors. Järnelementen till fyren tillverkades i Tyskland. Plåttornet är byggt utan mellanavsatser och dess spiraltrappa har 122 trappsteg. Ljushöjden från marken är 27,5 meter. Ljusanläggningen, som tillverkades i Henry Lepautes fabrik i Paris, var en av sin tids effektivaste – dess ljuskraft bar 13 sjömil. Fyren tändes första gången 15.10.1889.

Sommaren 1903 fick Tankar ett maskindrivet mistsignaleringssystem. Vid dimma eller dålig sikt använde man även små dynamitladdningar som ljudsignaler. Sprängladdningarna måste detoneras var tionde minut så länge dimman låg kvar. Ibland kunde den hålla i sig i veckor. Då fyren elektrifierades år 1961 mer än fördubblades ljusets bärkraft till 27,5 sjömil (50,9 km). Tankar fyr är fortfarande den lyskraftigaste i Finland.