Fortsätt till innehållet

Fiskarbastur

Tankar fungerade som strömmingsfiskarnas bas redan på 1500-talet och från 1700-talet har här funnits fiskar­bastur. Under den bästa fångstsäsongen kunde ett par hundra fiskare med familjer vistas på ön och en liten by av små trästugor växte fram på den östra stranden. Stranden sägs ha varit som en byväg med små stugor på den ena och saltmagasin, båthus och bryggor på den andra sidan. Fiskarbasturna var små och oansenliga som det var brukligt i skärgården: En liten farstu där fångstredskapen förvarades samt ett rum försett med två eller tre fönster. Som mest fanns det mer än fyrtio fiskarbastur på ön och ännu i mitten av 1900-talet stod där tretton stugor. Av dessa var hamnfogde Svenlins stuga i två våningar den förnämsta och den brukade ofta skämtsamt kallas ”Rådstugo”. Numera finns endast ett fåtal fiskarbastur bevarade, av vilka den äldsta är Sjöbloms bastu från år 1768.

Gäststugan i hamnområdet är en typisk fiskarbastu och kan nuförtiden hyras för övernattning.  Gäststugan flytta­des till Tankar från Öja.