Fortsätt till innehållet

Neristan i Gamla Karleby

Trähusstaden Neristan är en pärla i centrum av Karlebys gamla stad som med sitt färgglada utseende väcker beundran hos både besökarna och de lokala. Den är en av de mest värdefulla och omfattande bevarade trähusstäderna i vårt land. Byggtekniken av trähus utstrålar traditionell österbottnisk snickerikunskap och harmonin i stadsplanen från 1665 förverkligas med gyllene snittet, som även Leonardo Da Vinci använde i sina konstverk under renässansen.

Neristan täcker tolv kvarter, vilka rymmer hundratals trähus och innergårdar. De äldsta byggnaderna är från 1700-talet. Under århundradena har Neristans utseende formats av såväl landhöjning, bränder som stadens utveckling, men längs de atmosfäriska gatorna känner du andan från de gamla tiderna och den frid som den har medfört i århundraden.

Även i dag syns tecken av hantverkare och sjömän som har bott i de gamla trähusen. Tittar du noga omkring ser du porslinshundar i Neristans fönster. De hänvisar till en gammal tradition där sjömän hade porslinshundar som presenter till sina fruar från deras långa seglatser. Medan mannen var hemma vände frun hundarna för att titta inåt mot huset, men när mannen befann sig på sin sjöresa vändes hundarna mot gatan och samtidigt meddelade de till sin omgivning att husets herre är ute till havs. I Neristan hittar du även skvallerspeglar vid fönstren, vilka tar sina tittare direkt till 1800-talet, när fruarna satt hemma med sina broderier och följde grannskapets händelser från spegeln.

Fortfarande i början av 1700-talet seglade handelsfartyg inne i Neristan längs stadssundet. Men med landhöjningen blev Sundet grundare och på 1900-talet kunde endast fiskare med sina roddbåtar komma fram till centrum. Det finns fortfarande lastningsplatser i Sundet och gatunamn som Packhusgatan berättar om tidigare aktiviteter.

Idag har de flesta byggnader renoverats med traditionella metoder till bekväma bostäder. Neristan har en restaurang, butiker, boende och genuina festlokaler. Under första helgen i augusti arrangeras ett stort loppisevenemang och portarna till de välskötta innegårdarna öppnar. I december förvandlas 24 fönster till en julkalender för att glädja vinterpromenaderna längs de gamla gatorna.

Bekanta dig med havsstadens historia med en guide. Guidade promenadturer i Neristan och turer i Kokkola året runt enligt överenskommelse. På egen hand kan du följa promenadleden längs de gamla delarna i Karleby.

Följ promenadleden i Neristan

Neristan och Oppistan

I det historiska Gamlakarleby hade förmögenheten påverkan på stadsinvånarnas val av boplats och i talspråk delades staden redan tidigt in i Neristan och Oppistan. På de rymliga tomterna i Oppistan i söder bodde stadens förmögna handelsmän och skeppsredare. Där låg också de offentliga byggnaderna såsom rådhuset och kyrkan.

I Neristan bodde hantverkare och sjömän och där var både byggnaderna och tomterna mindre ansenliga. Med gamla stan i Karleby avses idag området Neristan, som täcker[HL1] [PT2] [PT3]  området mellan Strandgatan och Sundet samt Anders Chydenius gata och Gustaf Adolfs gata.

Området Oppistan kom under stor press för modernisering på 1960-talet, vilket gjorde att många av dess gamla och värdefulla byggnader revs. Några betydande enskilda byggnader som rådhuset, pedagogiet och Rooska gården har bevarats. Det nuvarande handelscentrumet ligger huvudsakligen i (området) Oppistan.

Stadsplanering

Neristan i Karleby är en av Finlands värdefullaste gamla trästadsdelar med en rutstadsplan från 1600-talet.   Stadens första ritningar gjordes på 1620-talet strax efter grundandet av staden. I denna planläggning var tomterna oregelbundna, gatorna och kvartersraderna följde fritt stadssundets strandlinje.

Neristan fick sin nuvarande stadsplan efter den stora branden år 1664 då staden förstördes nästan helt. Planen gjordes av lantmätare Johan Persson Gädda år 1665 enligt renässansens ideal. Nytt var att husen byggdes med långsidan parallellt med gatan och att endast bostadshus fick placeras vid gatorna, gårdsbyggnaderna skulle byggas på bakre delen av tomten. Den gamla stadsdelens tomter avgränsas fortfarande av byggnaderna och staketen med sina portar.

Byggd miljö

Byggnaderna i Neristan härstammar till största delen från 1800-talet. Den mest betydande byggnaden från 1600-talet ligger söder om kyrkan, Oppistan. Det gamla skolhuset, pedagogiet, är så vitt man vet Finlands äldsta bevarade profana träbyggnad i stadsmiljö.

Den vanligaste byggnadstypen på 1600-talet var dock ett rektangulärt, lågt och smalt enplanshus med sadeltak. På 1700-talet blev det vanligare med borgarhus i två plan i likhet med Lassanderska huset. Prästgården i Karleby inspirerade till byggande av stora byggnader med sidokammarstugor också i staden, såsom skeppsredare Johan Rahms gård på Storgatan. Byggnaderna uppfördes allmänt på stensockel, stockarna bilades och fasaderna målades med rödmylla.

Stadens största och mäktigaste byggnader byggdes i området Oppistan, men också Neristans enkla hus byggdes i en harmonisk stil. Det knappa utrymmet och gårdarna utnyttjades noggrant. I början av 1800-talet hade Karleby sin blomstringstid. På den tiden var staden ett av Finlands viktigaste center inom tjärhandel och handelssjöfart. De förmögna skeppsredarna Anders Donner och Anders Roos lät bygga stadens första stenhus. Nuvarande rådhuset ritades av C.L. Engel och färdigställdes år 1842. I nybyggnaderna i Oppistan betonades fasadernas regelbundenhet och arkitektoniska uppställning. De målades med ljus oljefärg. I Neristan följde man dock de traditionella formerna och byggsätten.

På 1960-talet var Neristans framtid hotad när staden planerade att riva de gamla trähusen och ersätta dem med moderna flervåningshus. Området överlevde tack vare invånarnas motstånd och områdets kulturella och historiska värde sågs först senare. Kulturhistoriska värdet erkändes först på 1970-talet och 1982 fick Neristan sin skyddsplan. Neristan har lyckats behålla sin ursprungliga prägel som en trästad.