Fortsätt till innehållet

Utrymmen

Snellmanssalen fungerar som hemsal bl.a. för Mellersta Österbottens Kammarorkester. Utöver salen uthyrs aulan och restaurangen endera tillsammans eller skilt för olika tillställningar såsom mässor, sammanträden och konferenser. Se uthyrningsprislistan och bokningsvillkoren här. I priset ingår gällande mervärdesskatt (moms).

Utrymmen att hyra

Snellmanssalen

Konsertsal i form av ”skolåda” med 577 numrerade sittplatser. Utmärkt sebarhet och hörbarhet i salens bakre del.

Aulan

I aulan finns klädförvaring och biljettförsäljning. Även ingången till toaletterna (bl.a. invatoalett) sker från aulan. Direkt förbindelse till restaurangen och konsertsalen från aulan.

Restaurang

Restaurangen invid Snellmanssalen kan också reserveras för eget bruk.