Fortsätt till innehållet

Läge och förbindelser

Snellmanssalen är belägen nära stadskärnan. Av nedanstående karta framgår salens läge i ändan av Vingesgatan på adressen Vingesgatan 18. All service i centrum finns på ca 1 kilometers avstånd. Promenaden från Salutorget till Snellmanssalens konserthus tar ca 10 minuter.

För dem som anländer med allmänna kommunikationsmedel är avståndet till Karleby busstation och järnvägsstation ca 1 km. För dem som kommer med eget fordon finns parkeringsplatser för ca 200 fordon vid konsertplatsen. Bussplatserna finns på gårdsområdet på Fabriksgatans sida av Snellmanssalen. Taxin kör alltid direkt till platsen. Lokala tidtabeller här.

Se det exakta läget på kartan nedan. Kartan kan zoomas med tangenterna +/-. I bifogade karta har också järnvägs- och busstationen märkts ut. Dessutom har Salutorget märkts ut på kartan. I närheten av torget finns tre av stadens fyra hotell. Flera inkvarteringsalternativ finns på visitkokkola-sidorna.