Fortsätt till innehållet

Instruktioner kring corona

Vi reser säkert tillsammans

Covid-19 påverkar hela världen när det gäller öppettider och resande, och Karleby är inget undantag.

Kulturplatser, bibliotek och hobbyanläggningar följer de lokala hälsovårdsmyndigheternas bestämmelser i Karleby. Kontrollera webbplatsen för ditt besöksmål för aktuella öppettider och instruktioner.

Vi arbetar så att alla kan resa säkert. Följ försiktighetsåtgärderna och rekommendationerna.

Skydda dig själv och andra från att smittas

  • Tvätta dina händer noggrant och ofta med tvål och vatten.
  • Använd ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om du inte kan tvätta händerna
  • Hosta och nys i ärmen eller i en engångsnäsduk.
  • Skaka inte hand
  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom.

Sök behandling om du har feber, hosta och andningssvårigheter. Ring till det lokala coronarådgivningsnumret tel. 06 828 7499.

I Karleby och Mellersta Österbottens landskap gäller en rekommendation om att använda ansiktsmask i situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd (2 meter).